Metodu

F’kazzola, ħoll flimkien iċ-ċikkulata, il-butir u l-golden syrup. Żid il-cornflakes u ħawwad tajjeb. Qassam it-taħlita fil-kontenituri tal-pasti, sabiex jiġu jidhru qishom bejtiet. Poġġi 3 bajdiet żgħar taċ-ċikkulata fin-nofs ta’ kull waħda u ħallihom joqogħdu għal 30 minuta qabel isservi.

Għal 12 persuni


Email this Recipe Lura ghar-ricetti ta' Manuel's Recipes