Metodu

Habbat il-krema f’skutella kiesha ghal ftit minuti, zid iz-zokkor u kompli habbat sakemm il-krema tghaqad sew. Zid mgharfa ghasel, hawwad hafif umbaghad zid il-banana. Hawwad fliemkien umbaghad qassam it-tahlita f’erba koppi tal-hgieg. Xerred il-kumplament tal-ghasel fil-wicc u l-lewz. Servi kieshin.

 

G─žal 6 persuni


Email this Recipe Lura ghar-ricetti ta' Guest Chef 9