Metodu

Din hi riċetta ħafifa u l-aħjar tlestiha minn tal-anqas xahar qabel tkun se tużaha ħalli l-ingredjenti jilħqu jidħlu sew f’xulxin u toħroġ it-togħma tagħhom. Qabel tlesti t-taħlita, importanti li tisterilizza l-fliexken bil-misħun ħalli t-taħlita ma timmuffax. Ħallat l-ingredjenti kollha flimkien fi skutella nadifa. Poġġi t-taħlita fil-fliexken u ssiġġillahom. Aħżinhom f’post frisk u mudlam, sakemm tkun se tużahom. Jekk ma tiftaħx il-fliexken, it-taħlita tibqa’ tajba għal diversi xhur, imma ladarba tiftaħhom, uża t-taħlita fi żmien ġimagħtejn.

 


Email this Recipe Lura ghar-ricetti ta' Manuel's Recipes